SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  PBC
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  PBC

Een vragenlijst voltooien

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor producten op het CaseWare Cloud SE-platform. De Samenstel app en PBC+ zijn op het moment de beschikbare SE-producten.

Reageren op een vragenlijst

Zodra u een vragenlijst heeft verstuurd, kan uw contactpersoon het verzoek zien als ze inloggen. Bij het openen van het verzoek kunnen antwoorden en eventuele opmerkingen worden geplaatst.

Contactpersonen kunnen de hele vragenlijst Markeren als beantwoord door op de link bovenaan de pagina te klikken.

Aparte vragen kunnen ook als Beantwoord gemarkeerd worden door op het icoon Beantwoord () te klikken.

Een geopende vragenlijst

Het Beantwoord icoontje () verschijnt naast de vragenlijst in uw documenten zodra een contactpersoon heeft gereageerd. Als u de vragenlijst dan opent kunt u bij iedere vraag zien wanneer het antwoord is verstuurd en door wie.

Een vragenlijst heropenen

Als u vindt dat u niet genoeg informatie heeft kunt u de vragenlijst opnieuw Heropenen.

Een vragenlijst heropenen:

  1. Klik bovenaan de pagina op Documenten.

  2. Selecteer de vragenlijst in de lijst met documenten

  3. In de vragenlijst klikt u op Heropenen.

Een enkele vraag heropenen

Het kan zijn dat de meeste antwoorden toereikend zijn, maar dat u bij een paar nog niet genoeg informatie heeft. U kunt dan aparte vragenlijsten heropenen.

Een vraag apart heropenen:

Klik op het icoon Voorbereid () naast de vraag en kies Afwijzen.

Als de vragenlijst heropend is ziet uw contactpersoon direct de nieuwe status. Zij kunnen dan opnieuw de vragenlijst openen om eventuele nieuwe vragen te beantwoorden of ontbrekende informatie aan te vullen.

De gegeven antwoorden accepteren

Als u alle benodigde informatie heeft ontvangen kunt u de status wijzigen naar Voltooid.

De gegeven antwoorden accepteren:

  1. Klik bovenaan de pagina op Documenten.

  2. Selecteer de vragenlijst in de lijst met documenten

  3. Klik op Voltooien.

De vragenlijst is nu afgerond. Alle informatie wat geleverd is in het document is nu definitief en kan niet meer gewijzigd worden. Voltooide vragenlijsten zijn niet meer zichtbaar voor contactpersonen in Cloud.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to Se and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.