SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax

Een bestaande opdracht overnemen

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor producten op het CaseWare Cloud SE-platform. De Samenstel app en PBC+ zijn op het moment de beschikbare SE-producten.

Als u een nieuwe opdracht aan wilt maken en daarbij informatie wilt overnemen van een opdracht van een vorig jaar, dan kunt u de opdracht overnemen en daarmee de antwoorden en gegevens kopiëren.

Bij het overnemen van de gegevens worden antwoorden op vragen gekopieerd naar het nieuwe bestand. Vooral voor auditors en accountants kan dit veel tijd besparen. Met alle gekopieerde gegevens hoeft alleen nog maar gewerkt te worden aan eventuele veranderingen of kunnen in één keer alle wijzigingen worden geaccepteerd.

Wat wordt overgenomen

De volgende waarden worden overgenomen:

 • Waarden uit de saldibalans (geïmporteerde gegevens en correcties);
 • Documenten die in het vorige jaar zijn toegevoegd, zowel bestanden die zijn geüpload als bestanden die direct in de opdracht zijn aangemaakt;
 • Nieuwe instructies in checklists;
 • Nieuwe vragen in vragenlijsten;
 • Nieuwe, gewijzigde en verborgen tekstvelden in brieven, jaarrekeningen en memo's;
 • Wijzigingen aangebracht aan teksten in brieven, jaarrekeningen en memo's;
 • Toegevoegde en gewijzigde dynamische tabellen in de jaarrekeningen;
 • Wijzigingen aangebracht aan de dynamische tabellen in de jaarrekeningen;
 • Wijzigingen aangebracht aan instructies in checklists en/of vragen in vragenlijsten;
 • Antwoorden op instructies in checklists en op vragen in vragenlijsten;
 • Afgetekende instructies;
 • Notities aangemaakt bij Overwegingen voor volgend jaar;
 • Materialiteitsopgaven;
 • Links;
 • Documentinstellingen.

Als CaseWare NL een item heeft gewijzigd kunnen eindgebruikers deze niet overnemen. Als bijvoorbeeld een instructie is verwijderd, dan kan deze instructie niet meer worden overgenomen voor een volgend bestand. Ook als een term is gewijzigd in de instructie kunnen eindgebruikers de wijzigingen niet overnemen.

Wat wordt niet overgenomen

De volgende waarden worden niet overgenomen:

 • Aantekeningen;
 • Notities, behalve die zijn aangemaakt bij Overwegingen voor volgend jaar;
 • Controle rapportage;
 • Risicorapportage en risico's;
 • Risicobeoordeling;
 • Inhoud die door eindgebruikers gewijzigd is, zolang het dezelfde inhoud is die ook gewijzigd is door CaseWare NL.

Een opdracht overnemen:

 1. Selecteer de opdracht. Klik op het icoon Meer acties [...] en ga naar Bestand aanmaken voor volgende periode [...].

  Een nieuwe opdracht aanmaken voor de volgende periode.

 2. Volg de instructies in het venster Overnemen.

 3. Klik op Opslaan.

  De nieuwe opdracht is nu aangemaakt.

Aangepaste instructies, vragen, brieven en antwoorden overnemen

Wijzigingen die aangebracht zijn in een vorige periode aan instructies, vragen, brieven of delen van de jaarrekening kunnen ook worden overgenomen.

Wijzigingen aan instructies, vragen of brieven overnemen:

 1. Open de opdracht die is overgenomen van een vorige periode.

 2. Via de Documentenpagina opent u een vragenlijst of instructie die tijdens een vorige opdracht is gewijzigd.

  Op de afbeelding hieronder ziet u een overgenomen instructie.

  Een gewijzigde instructie die is overgenomen.

 3. Accepteer () of Negeer () de wijzigingen.

 4. Klik op de knop Overnemen () en geef aan of u alle over te nemen wijzigingen wilt accepteren of negeren.

Antwoorden op instructies en vragen kunnen ook worden overgenomen. Voordat u antwoorden overneemt moeten eerst de wijzigingen aan de instructie of vraag geaccepteerd of genegeerd worden.

Let op: Als u een jaarrekening overneemt wordt op de Documentpagina de volgende informatie gegeven voor ieder veld dat wordt overgenomen:

 • Een icoon dat aangeeft of het veld nieuw is toegevoegd, gewijzigd is, of verborgen is.

 • Hoeveel items beschikbaar zijn om over te nemen.

Antwoorden uit een vorige periode overnemen:

Een antwoord kan niet overgenomen worden zonder dat eerst de vraag of procedure zelf overgenomen is. Als een antwoord is afgetekend wordt de aftekening ook meteen meegenomen.

 1. Open de opdracht die is overgenomen van een vorige periode.

 2. Via de Documentenpagina opent u een vragenlijst of instructie waarvan het antwoord bij een vorige opdracht is gewijzigd.

  Een overgenomen antwoord.

 3. Accepteer () of Negeer () de wijzigingen.

 4. Klik op de knop Overnemen () en geef aan of u alle over te nemen wijzigingen wilt accepteren of negeren.

  Let op: Als de antwoorden afgetekend zijn wordt informatie daarover na het overnemen weergegeven op de pagina.

Nieuwe documenten overnemen

Documenten die in een vorige periode zijn toegevoegd aan de opdracht kunnen ook worden overgenomen.

Een document overnemen dat in een vorig jaar is toegevoegd:

 1. Open de opdracht die is overgenomen van een vorige periode.

  Documenten die aangemaakt zijn in een vorig jaar.

 2. Klik op het icoon Document toevoegen () om het nieuwe document over te nemen.

 3. Klik op het icoon Suggestie negeren () om een bepaald document niet mee te nemen.

 4. Klik op de knop Overnemen () en geef aan of u alle over te nemen wijzigingen wilt accepteren of negeren.

Materialiteit overnemen

Waarden in de materialiteitsopgave van een vorige opdracht kunnen ook worden overgenomen.

De materialiteit van een vorige opdracht overnemen:

 1. Open een overgenomen opdracht die items bevat in de materialiteitsopgave.

 2. Ga naar de materialiteitsopgave via de Documentenpagina.

 3. Klik op de knop Overnemen () en geef aan of u alle over te nemen wijzigingen wilt accepteren of negeren.

Was this helpful?

Yes
No
This content is exclusively related to Se and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.