SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  PBC
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  PBC

Documenten toevoegen aan een opdracht

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor producten op het CaseWare Cloud SE-platform. De Samenstel app en PBC+ zijn op het moment de beschikbare SE-producten.

Bij het werken aan uw opdracht kan het zijn dat u documenten wilt toevoegen die niet in Smart Engagement gemaakt zijn. Het kan hierbij gaan om verschillende bestanden die onderdeel uitmaken van uw opdracht, zoals:

 • Extra documenten in een spreadsheet die u heeft ontvangen van uw klant;

 • Een al aangemaakt sjabloon voor een brief aan een klant die u wilt toevoegen aan nieuwe opdrachten;

 • Een getekende acceptatiebrief die in een PDF-bestand verstuurd is door uw klant.

U kunt deze aanvullende documenten aan uw opdracht toevoegen en deze ook openen via Smart Engagement om aantekeningen te maken of wijzigingen door te voeren.

Word en Excel documenten uploaden

U kunt kopieën van Word en Excel documenten vanaf uw eigen computer of apparaat uploaden naar uw opdracht.

Het uploaden van ondersteunende documenten naar de opdracht:

 1. Vanuit het bovenste menu, kies Documenten.

 2. Klik op het icoontje Toevoegen () en klik dan op Uploaden.

 3. Selecteer het bestand dat u wilt uploaden en klik dan op Openen.

Het gekozen bestand is nu geüpload naar de opdracht en wordt weergegeven op de Documentenpagina. Andere teamleden in de opdracht kunnen het bestand ook zien en hierin werken.

Bestanden vanuit Cloud kopiëren

Als de documenten die u nodig heeft voor uw opdracht al geüpload zijn naar CaseWare Cloud, dan kunt u deze bestanden direct vanuit Cloud naar de opdracht kopiëren.

Het kopiëren van bestanden vanuit Cloud naar de opdracht:

 1. Vanuit het bovenste menu, kies Documenten.

 2. Klik op het icoontje Toevoegen () en klik dan op Kopieer vanaf CaseWare Cloud.

 3. In het venster Selecteer Bestand op te Kopiëren kunt u de bestanden kiezen die u aan deze opdracht wilt toevoegen.

 4. Klik op OK.

De geselecteerde bestanden zijn nu vanuit Cloud toegevoegd aan uw opdracht. De bestanden worden weergegeven op de Documentenpagina.

Werken met Word en Excel documenten

Zodra een Word of Excel bestand is toegevoegd aan de Documentenpagina kunt u de gedeelde kopie direct openen vanuit de Smart Engagement.

Werken met Word en Excel bestanden:

 1. Vanuit het bovenste menu, kies Documenten.

 2. Kies het Word of Excel bestand uit de lijst.

 3. Kies Excel / Word openen om het bestand direct in Word of Excel te openen.

Het geselecteerde bestand wordt geopend in Word of Excel. Het bestand is nog wel gekoppeld aan uw opdracht, dus als u wijzigingen aan het bestand aanbrengt en deze opslaat worden deze veranderingen ook zichtbaar voor de andere teamleden in de opdracht die het bestand willen openen.

Let op: Een gedeeld Word of Excel bestand kan slechts door één teamlid tegelijk gebruikt worden. Als een teamlid aan het werk is in een gekoppeld bestand, dan wordt voor andere medewerkers die dit bestand proberen te openen het bestand op alleen-lezen gezet. Naast het document wordt dan een icoontje weergegeven met de Cloud-avatar van degene die op dat moment het document bewerkt.

Werken met PDF documenten

Zodra een PDF-bestand is toegevoegd aan de Documentenpagina kunt u de gedeelde kopie direct openen vanuit de Smart Engagement. Als u het PDF-document in Smart Engagement opent wordt het PDF weergegeven in een viewer in uw webbrowser.

In het PDF-document kunt u niet direct wijzigingen aanbrengen, maar u kunt wel aantekeningen eraan toevoegen.

Aantekeningen toevoegen aan een PDF-document:

 1. Vanuit het bovenste menu, kies Documenten.

 2. Kies het PDF-bestand uit de lijst.

 3. Klik waar u wilt in het weergavevenster van het PDF-bestand om het Aantekening toevoegen icoontje () weer te geven. Klik op het icoontje.

 4. Vul de gegevens in die u in uw aantekening wilt weergeven.

 5. Klik op Opslaan.

De aantekening is nu aan het PDF toegevoegd. Andere leden die toegang hebben tot de opdracht en nu het PDF openen kunnen uw aantekeningen zien en hier opmerkingen aan toevoegen.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to Se and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.